Paweł Szymaniuk i Poradyogrodnicze24 oraz facebook.com/miejskiogrodni

Paweł szymaniuk

Pasjonat ogrodnictwa od najmłodszych  lat.  Wychowany w  centrum Warszawy mimo tego rozpoczął naukę w Technikum Ogrodniczym, mając do uprawy kilka skrzynek na balkonie.

Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Ogrodniczych. Absolwent SGGW Wydziału Ogrodniczego. Dziennikarz Telewizji  Rolniczej TVR. Autor programów o tematyce profesjonalnego ogrodnictwa oraz rolnictwa. Autor książki „Rośliny w domu”

Ekspert w obszarze produkcji, dystrybucji i sprzedaży roślin. Doświadczenie w zarządzaniu procesem zakupu i sprzedaży w sieciach handlowych Kaufland, OBI oraz Tesco. Opracował oraz wdrożył projektu internetowej sprzedaży roślin dla fimy Agito.pl.

[ Wstecz ]