ZMIENNY OGRÓD DLA KULTURY

Osoby zainteresowane tematem prospołecznego projektowania terenów zieleni w mieście zapraszamy do udziału w otwartych, interdyscyplinarnych warsztatach projektowych pt. „Zmienny ogród dla kultury” połączonych z panelem dyskusyjnym.

W nowej, dwudniowej formule, warsztaty dostarczą refleksji na temat powiązań pomiędzy ekologią miejską, a rolą terenów zieleni w tworzeniu warstwy społeczno-kulturalnej miasta. Czy w miejskiej przestrzeni, w której liczy się przede wszystkim wydajność i zróżnicowanie jej przeznaczenia, jest miejsce dla działań wspólnych pasjonatów ogrodowych, miejskich aktywistów oraz animatorów kultury? Czy wykonując projekt ogrodu miejskiego można zaaplikować do niego funkcje ogrodu przydomowego, w którym znaleźć można miejsce zarówno do pracy fizycznej, jak i relaksu oraz rozrywki? Czy wielki miejski ogród może stać się przestrzenią sąsiedzkiego kina plenerowego, a kiedy indziej zamienić się w miejsce działań związanych ze sportami miejskimi?

Uczestnicy warsztatów poszukiwać będą równowagi pomiędzy potrzebą tworzenia końcowych wizji przestrzeni, a możliwością jej dostosowania do zmieniających się potrzeb społecznych. W ciągu dwóch dni zajmą się zagospodarowaniem terenu nieużytku w mieście na cele ekologiczne i kulturalne. Głównym zadaniem będzie wypracowanie zespołowych propozycji zagospodarowania terenu w miejski „ogród kultury”. Pierwszy dzień warsztatów poświęcony zostanie procesowi zapoznania się z terenem.

Osoby, które wezmą udział w spotkaniu wykonają krótkie formy rysunkowo-projektowe związane z funkcją i kompozycją przestrzeni. Dzięki formule poszukiwania materiałów i elementów projektowych na Targach uczestnicy porozmawiają z tegorocznymi wystawcami. Drugi dzień szkolenia umożliwi wykonanie projektów. Zorganizowana na koniec dyskusja z udziałem ekspertów dostarczy wniosków na temat sposobów projektowania przestrzeni elastycznie dopasowującej się do zmiennych potrzeb jej użytkowników. Wiedzy na ten temat dostarczą specjaliści z zakresu projektowania i zagospodarowania terenów zieleni. Współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Projekty wykonane przez zespoły zostaną wyeksponowane podczas Targów GARDENIA na specjalnej przestrzeni pokazowej.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (pojedynczych osób lub 5-osobowych zespołów projektowych) prosimy nadsyłać do 10 lutego 2016 pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.markiewicz@mtp.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz dres e-mail.
Liczba miejsc ograniczona (50 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.


Termin: 25-26 lutego 2016,
25.02 – warsztaty od godz. 11.00
26.02 –  warsztaty od godziny 10:00, od godziny 14:30 prezentacja prac wraz z końcowym panelem dyskusyjnym.

Wstecz

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact